Bod č.32a.:

RadM/2 - Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni na adrese Šeříková č. or. 6 a Šeříková č. or. 8

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Šeříková č. or. 6))
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže (Šeříková č. or. 8))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:32 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX