Bod č.32b.:

RadM/3 - Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese náměstí T. G. Masaryka 17 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokol z městské soutěže)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 568/16)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX