Bod č.32c.:

RadM/4 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11255/49 v k. ú. Plzeň a zřízení služebností

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 682 ze dne 10. 12. 2015) (*)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán )
Příloha č.6 (letecký snímek )
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (majetek města Plzně )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX