Bod č.16.:

SSI/1 - Změna plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2017

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - tabulka plán investic)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - situační snímky (2 listy))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:17 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX