Bod č.22.:

RMO1/11 - Darování 5 ks víceúčelových křesel SELLA Fakultní nemocnici Plzeň

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.1 (doplněná důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Smlouva o budoucí darovací smlouvě)
Příloha č.1 (Darovací smlouva)
Příloha č.2 (Cenová nabídka)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:341 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX