Bod č.8.:

EAP/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Příloha č.2 (Zpráva auditora)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX