Bod č.9.:

EAP/2 - Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 2016, k 1. 1. 2017, rozpočet účelových fondů na rok 2017 a rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (komentář)
Příloha č.2 (tabulková část materiálu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX