Bod č.10.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX