Bod č.7.:

EK/1 - 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDHO)

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 29/2016)
Příloha č.2 (Oznámení MMP)
Příloha č.3 (Rozhodnutí čj.MV-28812-36/PO-IZS-2016)
Příloha č.4 (Zásady čj.MV-188908-1/PO-IZS-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:8 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX