Bod č.8.:

EK/2 - 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 11-12/2016

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 30/2016)
Příloha č.2 (Oznámení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:9 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX