Bod č.17.:

SVV/1 - Darování movitých věcí – vozidla DA 12 Avia 30 a přívěsné přenosné stříkačky PPS 12

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (vyjádření odborné rady velitelů)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 47)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:18 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX