Bod č.19.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 16. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (IZ k novele nařízení č. 37/2003 Sb. o odměnách zast.)
Příloha č.2 (Zápis č. 18 - OV Valcha)
Příloha č.3 (Zápis č. 19 - OV Valcha)
Příloha č.4 (Zápis č. 20 - OV Valcha)
Příloha č.5 (Zápis č. 20 - OV Radobyčice)
Příloha č.6 (Zápis č. 21 - OV Radobyčice)
Příloha č.7 (Zápis č. 22 - OV Radobyčice)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:20 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX