Bod č.11.:

EK/5 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4 Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru - "Místo pro život" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO 3 č. 33 z 6.2.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:12 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX