Bod č.12.:

EK/6 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost č. 3)
Příloha č.2 (Žádost č. 4)
Příloha č.3 (Žádost č. 5)
Příloha č.4 (Žádost č. 6)
Příloha č.5 (Žádost č. 7)
Příloha č.6 (Žádost č. 9)
Příloha č.7 (Žádost č. 10)
Příloha č.8 (usn. RMO 3 č. 30 z 6.2.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:13 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX