Bod č.15.:

EK/7 - 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 01/2017)
Příloha č.2 (Žádost SSI)
Příloha č.3 (usn. RMO 3 č. 31 z 6.2.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:16 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX