Bod č.2.:

ST/1 - Personální návrh - volba nového člena Rady MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:5 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX