Bod č.3.:

ST/2 - Personální návrh – odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX