Bod č.7.:

KT/2 - Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2016

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX