Bod č.11.:

ŘÚSO+ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 310 a 315 ze dne 7. prosince 2016 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:79 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX