Bod č.75.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 1.2.2017

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX