Bod č.2.:

ST/1 - Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:21 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX