Bod č.5.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 16. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok I. (hosté)

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX