Bod č.13.:

TAJ/3 - Projednání informativních zpráv na 16. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok II.

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX