Bod č.16.:

TAJ/4 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2017

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 20. 2. 2017)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 13. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX