Bod č.17.:

TAJ/5 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 17. 1. 2017 do 13. 3. 2017

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 28.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX