Bod č.24.:

BYT/3 - Projednání žádosti Kataríny Lackové, byt č. 2, Jablonského 38, Plzeň o uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách, předložené prostřednictvím jejího opatrovníka Úřadu městského obvodu Plzeň 2.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Katarínou Lackovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP z 7.12.2016) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 154 z 9.2.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX