Bod č.73.:

ŘÚSO/2 - Návštěvnost města Plzně v roce 2016

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX