Bod č.67.:

BYT/2 - Informativní zpráva ve věci stavu bytového fondu města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX