Bod č.12.:

OŠMT/1 - Rozpočtové opatření - převod finančních prostředků z rozpočtu Bolevecké ZŠ Plzeň ve prospěch Odboru investic MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX