Bod č.23.:

BYT/1 - Rozpočtové opatření rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2017 a současně zařazení akce „U Jam 23 – instalace schodišťové plošiny“ do jmen. seznamu stav. invest. akcí rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2017

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX