Bod č.13.:

OŠMT/2 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2017

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí)
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP dne 31. 1. 2017)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX