Bod č.7.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 7. 1. 2017 do 17. 2. 2017

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 7. 1. 2017 do 17. 2. 2017)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 7. 1. 2017 do 17. 2. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX