Bod č.33.:

MAJ/9 - Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/10 pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související se stavbou Městský (západní) okruh, II. etapa, od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP včetně situace stávajících řadů)
Příloha č.2 (záborové elaboráty)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.6 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX