Bod č.42.:

MAJ/18 - Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Bytové domy Plzeň – Křimice, lokalita U Statku – I. etapa“, investor Amesbury – Plzen 2 s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 526/2014)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:114 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX