Bod č.32.:

MAJ/8 - Směna pozemků v k. ú. Litice u Plzně a k. ú. Radčice u Plzně s FO pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření směnné smlouvy.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351/2014, 111/2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (stručný popis postupu vypořádání) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (záborový elaborát) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (geometrický plán) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (mapy pozemků FO) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (mapy pozemků města) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (doporučení KNM) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX