Bod č.36.:

MAJ/12 - Výkup pozemků v k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ – fyzická osoba

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření)
Příloha č.2 (záznam z jednání)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 44/2016)
Příloha č.4 (záborový elaborát)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:108 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX