Bod č.4.:

ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A.“

(předkladatel:Ing. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření) (*)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stav. investic BYT)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení RMP č. 223 ze dne 2. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX