Bod č.28.:

MAJ/4 - Směna podílu 1/2 na pozemcích v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu MZO II. za pozemky v k. ú. Radobyčice a k. ú. Černice vč. zřízení služebnosti mezi městem Plzní a FO a budoucí prodej pozemku v k. ú. Černice do spoluvl. dvou FO

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351/2014, usnesení ZMP č. 111/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (záznam z jednání)
Příloha č.4 (stanoviska TÚ)
Příloha č.5 (vyjádření MO)
Příloha č.6 (vyjádření OŽP)
Příloha č.7 (vyjádření OPP)
Příloha č.8 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.9 (mapy do majetku mP – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (mapy z majetku mP – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.12 (geometrické plány)
Příloha č.13 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.14 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX