Bod č.25.:

MAJ/1 - Výkup pozemku parc. č. 11100/4 v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od tří fyzických osob.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (záborový elaborát - grafická část) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (geometrický plán) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (korespondence s vlastníky) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (mapy) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 2. 2017) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 226 ze dne 2. 3. 2017) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX