Bod č.29.:

MAJ/5 - Výkup podílu o velikosti 2/6 na pozemcích v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351/2014 a usnesení ZMP č. 111/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (vyjádření spoluvlastníků a zápis z jednání)
Příloha č.4 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.5 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX