Bod č.27.:

MAJ/3 - Směna nemovitostí v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ s jednou fyzickou osobou.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (záborový elaborát - grafická část)
Příloha č.5 (geometrický plán - pozemky dotčené stavbou)
Příloha č.6 (mapy - pozemky Ing. Krause)
Příloha č.7 (mapy - pozemek MP)
Příloha č.8 (geometrický plán - pozemek MP, včetně VB)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 230 ze dne 2. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:100 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX