Bod č.39.:

MAJ/15 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací včetně budoucích služebností v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (záznam z jednání)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (záborový elaborát)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (doporučení KNM ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:111 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX