Bod č.14.:

KŽP/1 - Žádost 60. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená zahrada – VI.“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:83 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX