Bod č.30.:

MAJ/6 - Výkup podílu o velikosti 2/6 na pozemcích v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou FO a prodej pozemku v k. ú. Chotíkov do spoluvl. dvou FO

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351/2014 a usnesení ZMP č. 111/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (vyjádření spoluvlastníků a zápis z jednání)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.6 (mapy (do majetku mP) – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (fotodokumentace pozemku v k. ú. Chotíkov)
Příloha č.8 (mapy (z majetku mP) – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.9 (orientační zákres)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.12 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX