Bod č.34.:

MAJ/10 - Nabytí nemovité věci z vlastnictví neznámých spoluvlastníků a nespolupracujícího spoluvlastníka zaps. na LV č. 6668 pro k. ú. Plzeň, pro stavbu I/20 a II/231.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (návrh kupní smlouvy) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (popis postupu dle zákona č. 184/2016 Sb., v pl. znění) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 1. 2016) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (důvodová zpráva leden 2016) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (žádost na FO) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (záborový elaborát - grafická část) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (katastrální mapy) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (doproručení KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 236/2017) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:106 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX