Bod č.17.:

KŽP/4 - Žádost ENVIC, občanského sdružení, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně – motivační kampaň 2017“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX