Bod č.18.:

KŽP/5 - Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Doubravka, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Pokračování obnovy zeleně v areálu T. J. Sokol Plzeň - Doubravka“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:87 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX