Bod č.19.:

KŽP/6 - Žádost Správy veřejného statku města Plzně o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Výsadba popínavých rostlin k trelážím podél Tyršovy ulice v Plzni“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX