Bod č.20.:

KŽP/7 - Žádost Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace stromořadí u parkoviště“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX