Bod č.21.:

KŽP/8 - Žádost Sportovního klubu neslyšících, z. s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Posouzení a provozní bezpečnost stromů v areálu SK neslyšících“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX